Головна > Повноваження
22 лютого 2014, 12:45

Повноваження

 Повноваження Голови Верховної Ради України

1. Голова Верховної Ради України на виконання  повноважень, визначених Конституцією України:
 • веде засідання Верховної Ради з дотриманням вимог Регламенту;
 • організовує роботу Верховної Ради, координує діяльність її органів;
 • підписує акти, прийняті Верховною Радою, чим засвідчує відповідність їх змісту прийнятим рішенням;
 • забезпечує оприлюднення актів Верховної Ради, які не потребують наступного підписання Президентом України;
 • здійснює повноваження, передбачені статтями 94, 112 Конституції України;
 • представляє Верховну Раду у зносинах  з іншими органами державної влади України та органами влади інших держав і міжнародними організаціями;
 • вживає заходів для забезпечення безпеки і охорони Верховної Ради відповідно до закону;
 • вживає заходів щодо охорони та захисту народних депутатів;
 • веде засідання Погоджувальної ради;
 • забезпечує дотримання календарного плану роботи сесії та порядку денного пленарних засідань;
 • вживає заходів щодо забезпечення присутності народних депутатів на пленарних засіданнях;
 • організовує розробку планів законопроектної роботи Верховної Ради;
 • організовує підготовку питань до розгляду на пленарних засіданнях;
 • здійснює  контроль за своєчасним направленням і розглядом депутатських запитів;
 • видає розпорядження з питань організації роботи Верховної Ради, в тому числі про порядок підготовки документів та діловодство у Верховній Раді, а також про відрядження народних депутатів, посадових осіб Верховної Ради і підписує відповідні документи;
 • розподіляє посадові обов'язки між Першим заступником і заступником Голови Верховної Ради України, контролює їх виконання ними, координує діяльність комітетів, тимчасових спеціальних комісій, тимчасових слідчих комісій;
 • визначає головний комітет з підготовки проектів актів, внесених на розгляд Верховної Ради;
 • має право скликати і проводити засідання комітетів, тимчасових спеціальних комісій для розгляду визначених ним або Верховною Радою питань, якщо відповідний комітет або тимчасова спеціальна комісія несвоєчасно чи неналежно виконують свої функції, й повідомляє про це на найближчому пленарному засіданні;
 • порушує перед відповідними органами, посадовими особами питання про відповідальність осіб за невиконання ними вимог, встановлених цим Регламентом, законами України "Про статус народного депутата України", "Про комітети Верховної Ради України", про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісіюі тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України;
 • організовує роботу апарату Верховної Ради та здійснює контроль за його діяльністю;
 • у разі необхідності скасовує розпорядження Першого заступника чи заступника Голови Верховної Ради України та керівника апарату Верховної Ради України;
 • пропонує Верховній Раді кандидатуру для призначення на посаду керівника апарату Верховної Ради України;
 • забезпечує розробку проекту кошторису витрат на здійснення повноважень Верховної Ради на наступний рік;
 • не пізніш як через два місяці після закінчення бюджетного року забезпечує подання на розгляд Верховної Ради звіту про надходження коштів до кошторису за минулий рік, їх використання та відповідність затвердженому кошторису витрат на здійснення повноважень Верховної Ради;
 • звертається до суду з позовом про дострокове припинення повноважень народного депутата в разі невиконання ним вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності;
 • виконує доручення Верховної Ради;
 • здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України , законами України та цим Регламентом.